♥خاطرات یه دختر دیوونه(نسیم اتیشی)♥

به من گفت ارزویی دارم دعایم کن ... چه شبهایی برایش اشک ریختم و دعا کردم غافل از اینکه آرزویش جدایی از من بود...

Design By : Mihantheme